FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वंयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/11/2024 - 12:24 PDF icon Volunteer Teacher Management Procedures.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७३/७४ 02/11/2024 - 12:23 PDF icon Rural Municipality Executive Work Division Rules.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/11/2024 - 12:21 PDF icon Procedures related to managing technical staff on contract.pdf
करार शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियाको कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/11/2024 - 12:19 PDF icon Procedure for appointment of contract teachers.pdf
जोखिममा परेका हिंसा पीडित महिला, किशोरी तथा बालबालिकाहरुका लागि आपतकालिन सुरक्षित बाल सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/08/2024 - 16:52 PDF icon Emergency safe child service operation procedures for vulnerable women, teenagers and children who are victims of violence 2077.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको समावेशी शिक्षा नीति कार्यान्वयन निर्देशिका ७८/७९ 02/06/2024 - 17:13 PDF icon Brahmapuri Rural Municipality Inclusive Education Policy Implementation Guidelines.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको समावेशी शिक्षा नीति तथा निर्देशिका ७८/७९ 02/06/2024 - 17:06 PDF icon Brahmapuri Rural Municipality Inclusive Education Policies and Guidelines.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति २०७८ ७७/७८ 02/06/2024 - 17:01 PDF icon Child Protection Policy - Brahampuri.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम ( कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म) ७७/७८ 02/06/2024 - 16:58 PDF icon Local Curriculum - Brahmapuri Rural Municipality.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/31/2023 - 14:50 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि २०७९.pdf

Pages