FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ब्रह्मपुरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/10/2022 - 12:31 PDF icon ब्रह्मपुरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/10/2022 - 12:25 PDF icon ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७.pdf
ब्रह्म्पुरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/10/2022 - 12:20 PDF icon ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७७.pdf
ब्रह्मपुरी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/10/2022 - 11:52 PDF icon ६. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ .pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/09/2022 - 17:53 PDF icon 140120708-disability card 2075-namuna karyabidhi - .pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 06/07/2022 - 17:10 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf

Pages