FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक)

८०/८१ 05/20/2024 - 13:45

सूचना संसोधन गरिएको बारे ।

८०/८१ 05/06/2024 - 11:16

दरभाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/03/2024 - 14:30

ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको यातायात गुरुयोजना तयार पार्नका लागि आश्यपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 04/01/2024 - 17:03 PDF icon yatayat.pdf

Invitation for Bids (Construction of Dalit Building)

८०/८१ 03/05/2024 - 14:47 PDF icon Invitation for Bids (Construction of Dalit Building).pdf

Invitation for Bids (Construction of Public Toilets)

८०/८१ 03/05/2024 - 14:45 PDF icon Invitation for Bids (Construction of Public Toilets).pdf

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटक)

८०/८१ 08/01/2023 - 16:42

कृषि विद्युतिकरणको लागि ट्रान्सफर्मर खरिद

७९-८० 06/01/2023 - 19:39

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:56

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशय- पत्र जारी गरिएको सूचना

७९-८० 05/15/2023 - 13:43

Pages