२०७६।०७।२५गतेका दिन एम‍.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायककाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे ।